Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP/UR/33/2021 Sprzedaż i dostarczenie zamrażarki kriogenicznej z wyposażeniem 2021-02-26 11:17 2021-04-06 11:00
2. ZP/UR/29/2021 Sprzedaż i dostarczenie zestawu do metody digital PCR z termocyklerem 2021-02-26 11:14 2021-03-31 11:00
3. ZP/UR/24/2021 Sprzedaż i dostarczenie drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników, materiałów do dejonizatora 2021-02-19 11:53 2021-03-25 11:00
4. ZP/UR/22/2021 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego 2021-02-19 11:37 2021-03-25 10:00
5. ZP/UR/10/2021 Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby projektu „Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także zachowania właściwości 2021-02-17 14:16 2021-03-22 10:00
6. ZP/UR/23/2021 Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2021-02-16 09:15 2021-03-19 10:00
7. ZP/UR/38/2021 Sprzedaż i dostarczenie bonów towarowych dla Emerytów i Rencistów 2021-02-25 13:57 2021-03-05 10:00
8. ZP/UR/20/2021 Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli do pomieszczeń administracyjno - biurowych, w tym pokoju socjalnego i kuchni w budynku C2 Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Warszawskiej 2021-02-19 14:29 2021-03-04 12:00
9. ZP/UR/37/2021 Świadczenie usługi eksperta psychologa w projekcie „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2021-02-24 13:35 2021-03-04 11:00
10. ZP/UR/36/2021 Świadczenie usługi eksperta ds. dostępności architektonicznej w projekcie „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021-02-24 11:56 2021-03-04 10:00
11. ZP/UR/34/2021 Sprzedaż i dostarczenie źródła molekularnego do ablacji laserowej w naddźwiękowej wiązce molekularnej, dostosowane do istniejącej komory wysokopróżniowej. 2021-02-24 14:18 2021-03-04 10:00
12. ZP/UR/32/2021 Sprzedaż i dostawa oprogramowań dla Działu Promocji Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021-02-24 07:13 2021-03-04 10:00
13. ZP/UR/26/2021 „Dostawa urządzeń do dezynfekcji gogli do VR w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” 2021-02-18 14:57 2021-03-03 11:00
14. ZP/UR/31/2021 Sprzedaż i dostawa specjalistycznych programów komputerowych wspomagających analizy porównawcze w kryminalistyce, a także instalacja na 16 stanowiskach oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z obsługi w Pracowni Kryminalistyki i 2021-02-23 13:19 2021-03-03 10:00
15. ZP/UR/30/2021 Sprzedaż i dostarczenie foteli biurowych dla Działu Kształcenia Podyplomowego 2021-02-23 08:53 2021-03-03 10:00
16. ZP/UR/28/2021 Sprzedaż i dostawa tabletów dla Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021-02-22 10:00 2021-03-02 10:00
17. ZP/UR/14/2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu ECDL Advanced wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminów ECDL Advanced dla studentów Kolegium Nauk Społecznych w ramach projektu Jednolity Program Zintegrowany 2021-02-17 14:13 2021-03-02 10:00
18. Świadczenie usług aktorskich – pacjent standaryzowany w projekcie WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021-02-17 14:37 2021-03-01 12:00
19. ZP/UR/19/2021 „Dostawa kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej oraz lampy sufitowej operacyjnej do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” 2021-02-16 13:50 2021-03-01 11:00
20. ZP/UR/25/2021 Sprzedaż i dostarczenie 100 szt. podłoży GaAs do systemu MBE w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 2021-02-16 13:24 2021-03-01 10:00
21. ZP/UR/02/2021 „Dostawa urządzeń do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” 2021-01-25 14:41 2021-02-25 11:00
22. ZP/UR/03/2021 „Dostawa symulatora pacjenta (dziecko) dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”. 2021-01-22 16:05 2021-02-23 11:00
23. ZP/UR/01/2021 „Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2021-01-20 15:48 2021-02-22 13:00
24. ZP/UR/21/2021 Sprzedaż i dostarczenie drobnego sprzętu laboratoryjnego 2021-02-11 12:07 2021-02-19 10:00
25. Świadczenie usługi eksperta psychologa w projekcie „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2021-02-10 10:44 2021-02-18 11:00
26. ZP/UR/16/2021 Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021-02-09 12:16 2021-02-18 11:00
27. ZP/UR/18/2021 Sprzedaż i dostarczenie dwóch stołów przyściennych oraz dwóch szaf na odczynniki łatwopalne 2021-02-10 14:48 2021-02-18 11:00
28. Sprzedaż i dostawa oprogramowań dla Działu Promocji Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021-02-08 10:53 2021-02-18 10:00
29. Świadczenie usługi eksperta ds. dostępności architektonicznej w projekcie „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2021-02-10 09:57 2021-02-18 10:00
30. ZP/UR/17/2021 Sprzedaż i dostarczenie odczynników dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia 2021-02-10 10:58 2021-02-18 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne